PHẦN MỀM THIẾT KẾ MAKER EMPIRE 3D

TẢI NGAY ỨNG DỤNG MAKER EMPIRE 3D
Phần mềm thiết kế 3D dễ sử dụng nhất thế giới. Được thiết kế cho cấp độ từ mẫu giáo đến lớp 8. Được yêu thích bởi hơn 1 triệu học sinh ở bốn mươi quốc gia.

Cài đặt ở trường? Xem hướng dẫn này. Thắc mắc có gì mới? Kiểm tra ghi chú phát hành. Kết nối internet hạn chế? Makers Empire cũng có thể được sử dụng trong chế độ ngoại tuyến.

Phần mềm / thiết bị nào mà phần mềm Makers Empire 3D hoạt động trên?

Kiểm tra xem thiết bị của bạn có tương thích không.

Makers Empire 3D hoạt động trên các thiết bị/ hệ điều hành sau đây:

  •  iOS – iPad (iPad 2 / iPad Mini 1 trở lên, iPhone 4s trở lên)
  • Mac – tất cả máy tính để bàn và máy tính xách tay Mac 64 bit (tất cả máy tính đều là 64 bit nếu phát hành sau 2008)
  • Android – máy tính bảng và điện thoại (Android 2.3.1 trở lên)
  • Windows – máy tính để bàn và máy tính xách tay (Windows 7 trở lên. Phải có khả năng chạy được ít nhất là DirectX 9, bao gồm hầu hết các máy tính dưới 10 tuổi)
  • Chromebooks hỗ trợ chạy các ứng dụng Android từ cửa hàng Google Play. Xem thêm tại http://help.makersempire.com/installation-deployment-and-configuration-of-makers-empire-3d/chromebook-set-up-for-makers-empire-3d

Thông tin trên có trả lời cho câu hỏi của bạn không?